Sinem Dişli'nin fotoğraf, enstalasyon ve videolarından oluşan Cereyan/Currents Sergisi, The Empire Project'de 14 Kasım'a kadar açık kalacak

Burgaç 2015, 130 x 180 cm. Arşivsel Pigment Baskı 
Sinem Dişli'nin sergi serisi, başta su olmak üzere, yaşamın diyalektiğini, elementlerin karşılıklı bağlılığını, birlikte işliyor. Bir örgü içinde etkileşen yapılarını inceliyor. Sanatçı bu çalışmasında doğup büyüdüğü şehir Urfa'dan başlayarak batı Asya'nın en uzun ve tarihsel olarak en önemli nehirlerinden biri olan Fırat ile üzerinde yapılan GAP projesi ve Mezopotamya'ya odaklanıyor. 

GAP (Güney Doğu Anadolu) projesinin bir  hidroelektrik santrali olmasının yanı sıra aslında, "verimsiz" alanlara getirilen bir gelişimi, modernleşmeyi dolayısıyla sosyal ferahlığı, özgürlüğü, keşfetmeyi ve umudu temsil etmesi üzerine dair sürekli yapılan vurguların gerçekliğini irdeliyor. Bölgedeki kurak topraklara suyun getirilmesiyle büyük ölçekteki mekanik tarımsal yönlendirmelere, bununla birlikte köyleri, kasabaları, yerel kültürü, bölgenin muhtelif-karmaşık yapısını, kadim mirasını sular altında bırakan dönüşümlerle devam eden süreci inceliyor. 

Kimilerinin ekonomik gelişim ve ilerlemenin bir yansıması olarak gördüğü bu gidişatın, her tarafa yayılmış endüstrinin ve modernizasyonun ani gelişimi, yerel toplulukların ve ekolojik sistem üzerinde nasıl belirleyici güçler olduğu, nasıl kurgulanıp nasıl uygulandığını sorgulayan sanatçı, söz konusu bölgeyi, geçmiş ve şimdiyi kapsayan, değişen ve başkalaşan yaşam kaynağı olan enerji ve hafıza barındıran bir alan olarak ele alıp, bütüncül bir yaklaşımla cereyan serisinde gözlemlemeyi hedefliyor. 

Fotoğraf, enstalasyon ve videoları içeren bu sergi, evrende varlıklardan sadece biri olan insanın etrafındaki bütünsel yapıya müdahalesinin, birbirine dönüşen enerjiler içindeki, ağların ve bağların üzerindeki kaçınılmaz etkilerini, kapsamlı şekilde sunuyor.

Sanatçı kendi memleketinin keşfini kişisel geçmişten ve var oluştan yola çıkarak toplumsal olana doğru bir inceleme yaparken aynı zamanda Mezopotamya'nın kültürel mirasını kapsayan ruhsal kavramları birbirine bağlı ilişiklileri olan, boşluk ve çevreyle olan evreni bir bütün olarak gören kaygılar içinde olup, bu bölge etrafındaki dönüşmeleri inceleyip kendi pratiğindeki geçişlerle de vurgu yapıyor.

Yorumlar

Ayın en çok okunanları:

Ömer Muz: "Resmettiğim İstanbul, Sait Faik’in, Orhan Veli’nin, Salah Birsel’in İstanbul’u...

Oniki Adalar'ın üç gülü: Symi, Leros, Kalymnos

Biorezonans nedir? Op. Dr. Hasan İlkehan: "Biorezonans geleceğin tıbbı olarak adlandırılabilir..."

Cem Şen: "Eğer bir öğreti, özünü bir parçacık bile yitirmeden her koşula uyum sağlayabiliyorsa o zaman gerçek bir öğreti demektir."

Thassos Adası: Yanıbaşımızdaki tatil cenneti

Sıdıka Rodop: "Mücevher tasarımında zamansızlık, işlevsellek, yenilikçilik kavramları biraradadır."

Bu Blogda Ara